Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας στελεχώνεται από τους παρακάτω επαγγελματίες:

Επιστημονικά υπεύθυνη / Ψυχολόγος (κα Παπαγαθαγγέλου Μαρίζα)

Κοινωνική λειτουργός (κα Μπρεζετού Αγγέλα)

Εργοθεραπευτής (κος Παπαγιάννης Γιώργος)

Διοικητικός (κα Μπρεζετού Άννα)

Το Κέντρο Ημέρας διαθέτει Ψυχίατρο 

Search